“DANIAL S” VRŠI PROVJERU TEHNIČKE ISPRAVNOSTI ORUŽJA

DANIALS JELAH-Tešanj,BiH, kao kompanija koja je registrovana za promet i proizvodnju naoružanja i vojne opreme (NVO), sa specijaliziranom prodavnicama lovačkog i sportskog naoružanja i registrovanim skladištem eksplozivnim materijama, bavi se i provjerom ispravnosti oružja I ovlašteni su da daju potvrdu o tehničkoj ispravnosti oružja. “S obzirom da smo specijalizirani preduzeće za bavljenje ovom vrstom djelatnosti sa svim potrebnim dozvolama i certifikatima dobivenim od nadležnih institucija, prije svega Vijeća ministara i Vlade FBiH, kao i direkcije za namjensku indsutriju FBiH, ali i potrebnim dozvolama od izdatim od strane Federalnog MUP-a i i od MUP-a ZDK, u cilju  približavanja kupcima i zadovoljavanju njihove iskazane potražnje i potrebe, bavimo se PROVJEROM TEHNIČKE ISPRAVNOSTI ORUŽJA”, rekao nam je Miralem Bahtić, izvršni direktor DANIALS-a.
DANIALS je i generanlni distributer zastupnik svjetskih brendova oružja i opreme, prije svega:
optika KONUS I VORTEX, lovačkih i taktičkih pušaka TIKKA I SAKO, ATA ARMS, lovačkih pušaka SARSILMAZ i HUGLU, vazdušnih pušaka PERUN i GAMO, pištolja ZIGANA, SAR, SMITH&WESSON, SIG SAUER, HS i dr.Isto imaju široku ponudu polovnog lovačkog i sportskog oružja.

zosradio.ba