Dani otvorenih vrata u Dnevni centar za djecu i odrasle osobe … Visoko

Od 02. do 06.04.2018. godine u poslovnoj jedinici Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom će se realizirati niz programskih aktivnosti  u sklopu Dana otvorenih vrata.

U periodu od ponedjeljka do srijede, 02.-04.04. 2018. godine upriličit će se aktivnosti sa roditeljima korisnika kroz zajedničke radionice, te radionicu sa psihologom. Povodom dana svjesnosti o autizmu, 02.04.2018. godine organizovat će se niz prigodnih aktivnosti, sportska takmičenja korisnika i uposlenika uz podršku roditelja i publike.
U četvrtak, 05.04.2018. godine planirano je druženje sa vršnjacima iz osnovnih i srednjih škola sa područja gravitacionog djelovanja Dnevnog centra, a sve s ciljem vršnjačkog druženja i senzibiliziranja društva.
U petak, 06.04.2018. godine svi zainteresovani posjetioci moći  da, u periodu od 14.00 do 18.30h posjete Centar u Visokom i upoznaju se sa radom, pogledju izložbu fotografija nastalih kroz pripreme dokumentarnih filmova i pristupe nekoliko kreativnih punktova s kojima se ima za cilj veće razumijevanje određenih poteškoća.

Glavna manifestacija povodom Dana otvorenih vrata, ‘Mali Film festival’ održava se u Kulturnom centru u Kaknju od 19.00h kada će svi posjetioci imati priliku da premijerno pogledaju nekoliko kratkih dokumentarnih i jedan igrani film u režiji JU „Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK“.

 

Protokol aktivnosti Dana otvorenih vrata dnevnog centra Visoko

 

 

Termin: 02.- 04.04.2018. godine (utorak-srijeda, 09.00h- 12.30h)

Mjesto: zgrada Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom,  Dobrinje bb, općina Visoko

Aktivnosti:02.04.2018. godineobilježavanje Dana svjesnosti o autizmu

02.-04. Druženjeroditelja, uposlenika i korisnicimakrozzajedničkeradionice

Grupni rad sapsihologom 

 

Termin: 05.04.2018. godine (četvrtak, 10.30.-12.00h)

Mjesto: zgrada Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom,  Dobrinje bb, općina Visoko

Aktivnosti:Druženje sa vršnjacima i osnovih i srednjih škola sa gravidacionog područja djelovanja Centra

 

Termin: 06. 04.2018. godine (petak, 14.00.-18.30h)

Mjesto: zgrada Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom,  Dobrinje bb, općina Visoko

Aktivnosti:Obilazak Centra i upoznavanje sa radom, izložba fotografija nastalih kroz snimanje filmova, obilazak izloženih punktova „Upoznaj moj svijet“

 

Termin: 06. 04.2018. godine (petak, 19.00h)

Mjesto: Kulturni centar Kakanj,  Ulica Šehida br. 5, Kakanj

Program:

– Crveni tepih, fotografisanje i prijem gostiju 19.00- 19.30

– Program film festivala 19.30-20.30; obraćanje premijera Miralema Galijaševića, ministra  Nurđehana Šahinovića, direktorice Meldine Ugarak

– Premijerno prikazivanje filmova

– Zakuska i druženje 20.30-21.00

 

 

Meldina Ugarak
Direktorica

JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama
Zeničko-dobojskog kantona