Dani otvorenih vrata rane intervencije za djecu s posebnim potrebama

U periodu od 19. do 23.11 2018. godine Javna ustanova „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama „ Zeničko-dobojksog kantona organizovat će Dane otvorenih vrata Odjeljenja za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu s posebnim potrebama .

Planirani sedmični program aktivnosti je:

Ponedjeljak :

  • Radionica za djecu- Opservacija – gruba procjena sposobnosti djece kroz grupne aktivnosti

Radionicu će sprovesti tim stručnjaka iz Odjela za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju

Utorak:

  • Sistem podrške u ranoj razvojnoj dobi, savjetovanje, edukacija roditelja i razmjena iskustava

Srijeda:

Predavanje za roditelje:

  • Igra u senzornoj integraciji- predavač Dijana Džambo Perković, dipl.edukator-rehabilitator, senzorni pedagog
  • Vojta Princip- princip refleksne lokomocije- predavač Melisa Čančar, dipl.fizioterapeut, polaznik edukacije Vojta principa

Četvrtak:

Predavanja na teme:

  • Oralna higijena
  • Ishrana djece predškolskog uzrasta

Predavači gosti iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Petak:

Promocija rada Odjeljenja za rano podsticanje i ranu intervenciju.

Predavanja su namijenjena svim roditeljima, odgajateljima u predškolskim ustanovama, ljekarima i svim stručnjacima koji se bave radom sa djecom sa poteškoćama u razvoju.