Današnji program 16-tih Dana Zaima Muzaferije

Treći dan 16. Dana Zaima Muzaferije 2019

Petak, 29.11.2019.

13:00 – “Mali Muk”, lutkarska predstava za djecu, Pozirište
mladih Sarajevo, Kulturni centar Prijeko – Altindag

19:00 – “Na dvije palete”, Izložba slika, Mensud Bečar i Alija
Šahinović, Galeija LIKUM 76

20:00-“Taksimetar”, predstava po tekstu Gorana Vojnovića,
Slovenija, u izvođenju Adema Smailhodžića i Irfana
Ribića, Kulturni centar Prijeko – Altindag

Subora, 30.11.2019.

19:00 – “Kraj igre”, predstava Teatra TOTAL Visoko, po
motivima drame “Endgame” Samuela Becketta, u
režiji Jesenka Muzeferije, Gradsko kino Visoko

21:00 – After Party, Koncert, Galerija LIKUM 76