Danas počinju radovi na realizaciji ugovora o povećanju energetske efikasnosti na objektu KSC „Mladost“

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju portala na objektu KSC “Mladost” u cilju povećanja energetske efikasnosti.

Slika4

Kao najpovoljniji ponuđač odabrana je HDI d.o.o. Sarajevo, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova, odabrao JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko, vrši firma „Sinteza“ d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko za 2019. godinu iz Programa Fonda zaštite okoline ZDK u iznosu od 34.315,00KM

Slika2

Izvođenje svih radova je prema propisanim zakonskim regulativama i uslovima za građenje.

Press Grada Visoko