Danas obilježavanje masakra u Lješevu “92

U utorak, 5. juna 2018. godine, sa početkom u 18:00 sati obilježit će se 25. godišnjica stradanja stanovnika Lješeva.

U Lješevu, općina Ilijaš -22 civila su 5. juna 1992. godine strijeljali srpski vojnici, uglavnom komšije, a potom ih, nekoliko dana kasnije, sahranili u masovnu grobnicu na mjesnom mezarju.

Imena ubijenih: Ćamil i Izet Avdukić, Suljo, Munira, Hasan, Arif, Meho, Safet, Ibrahim, Huso i Amir Fazlić, Husnija, Mujo, Jasmin, Mensud, Fadil, Mehmed i Munir Masnopita, Arif Omanović, Zubejda Suljić, Nijaz Nuhić i Asim Karavdić.