Danas 2. sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 2. sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

26.07.2019. godine (petak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

DNEVNIM  REDOM

1. Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2019.godinu               IZVJESTILAC: Edin Džafić, predsjednik Komisije i Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog     vijeća Visoko

3. Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju                  mjesnih  vodovoda na području Grada Visoko                                                              IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

4. a) Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u                Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za razrješenje                                  člana/predsjednika Nadzornog odbora “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko i            imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko na        kraći period

    b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicije za člana Nadzornog       odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

     c) Prijedlog Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje člana                     Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko                                           IZVJESTILAC: Suada Koljenović, predstavnik Grada Visoko u Skupštini JP “Visoko               Ekoenergija” d.o.o. Visoko i Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

5.  a)  Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u              Skupštini JKP “Visoko “d.o.o. Visoko za razrješenje člana Nadzornog                        odbora  JKP “Visoko “d.o.o.  Visoko i imenovanje  člana Nadzornog odbora JKP      “Visoko” d.o.o.  na  kraći period

     b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicije za člana Nadzornog        odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

     c) Prijedlog Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje člana                     Nadzornog odbora JKP “Visoko”d.o.o. Visoko                                                               IZVJESTILAC: Suada Koljenović, predstavnik Grada Visoko u Skupštini  JKP                           “Visoko” d.o.o. Visoko  i Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

6. Informacija o realizaciji Projekta dogradnje vodovodnog  sistema  na području      Grada Visoko                                                                                                                  IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice

7. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko                    IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice  

8.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog                  vijeća Visoko saziva  2016-2020.godina                                                 IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar  Gradskog vijeća Visoko

 9. Vijećnička pitanja i inicijative