Danas 1. vanredna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 1.vanrednasjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

13.04.2020. godine (ponedjeljak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14.00 sati.

sa slijedećim:

                                                        D N E V N I M   R E D O M

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o   primjeni Odluke o visini naknade vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

3. Prijedlog odluke o  umanjenju zakupnine poslovnih prostora za mjesec mart  i april 2020.godine

IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

4.   Prijedlog odluke o  davanju saglasnosti na Proceduru obročnog plaćanja naknade za pogodnost korištenja i uređenja građevinskog zemljišta u vrijeme  trajanja stanja nesrećeprouzrokovane pandemijom korona virusa 

IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

5.  Prijedlog odluke o  davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora  o ugovorenoj proizvodnji  i  otkupu  poljoprivrednih proizvoda

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef  Odsjek za privredu

6.  Prijedlog odluke o  davanju saglasnosti za provođenje mjera za poticaj  poljoprivredne proizvodnje na manjim obradivim površinama

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef  Odsjek za privredu

MATERIJAL

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 13.04.2020.13:30
2. Komisija za statut i propise                                                                                                             13.04.2020.13:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite , uz nošenje zaštitne opreme , držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali Kulturnog centra Altindag , kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.