Dan poreske slobode za prosječnu zaposlenu osobu u BiH

DUŽE RMBAČIMO ZA DRŽAVU: Prosječna zaposlena osoba od danas radi za sebe u ovoj godini

Prosječna zaposlena osoba u Bosni i Hercegovini od danas prestaje raditi za plaćanje svojih poreza, a počinje raditi za sebe…

BUKA / E.P. /

Prema kalkulatoru Moj porez , danas se može obilježiti kao Dan poreske slobode za prosječnu zaposlenu osobu u BiH. Prosječna osoba u BiH ove godine radila je 205 dana za otplatu poreza, što je 8 dana više nego 2018. godine, i 13 dana više nego 2017. godine. 

Dakle, osoba sa prosječnim primanjima i potrošačkim navikama ove godine je uplatila više poreza u odnosu na prošlu godinu. Konkretno, ove godine u Federaciji je po osnovu rada i potrošnje prosječna osoba uplatila 10.190 KM, u odnosu na 9.800KM prošle godine. U Republici Srpskoj je po istom osnovu prosječna osoba ove godine uplatila 8.550KM, u odnosu na 8.350KM prošle godine. Ovaj rast se može pripisati rastu prosječnih plata u oba entiteta, te promjeni potrošačkih cijena i navika građana. 

U odnosu na to šta se jeste promijenilo u poreskoj politici u BiH, mnogo je značajnije istaći šta se nije promijenilo.

Naime, vlasti u BiH su se reformskim dokumentima još prije četiri godine obavezale da će promjene u poreskoj politici dovesti do toga da se poresko opterećenje prebaci sa rada na potrošnju. Međutim, do današnjeg dana nije se desilo očekivano smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje u FBiH, odnosno poresko rasterećenje radničkih primanja. S druge strane, u RS je došlo do poreskog rasterećenja plata kroz povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 200KM na 500KM u 2018. godini, te kroz donošenje Zakona o podsticajima u privredi RS koji je stupio na snagu u julu 2019. godine, a koji definiše uslove, korisnike i postupak za ostvarenje prava na podsticaje za povećanje radničkih plata. U skladu sa trendom iz prethodnih godina, nastavilo se povećanje oporezivanje potrošnje, pa su tako 1. januara 2019. godine povećane akcize na duhan.