Dan otvorenih vrata Općine Visoko

U povodu raspisanog Javnog poziva ispred Općine Visoko i USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama jučer je u Općini Visoko održan „Dan otvorenih vrata“ za sve zainteresovane korisnice ovog Programa. U cilju informisanja zainteresovanih o Javnom pozivu obratile su se Suada Koljenović šef Odsjeka za privredu i Amila Dedić predstavnica USAID-ovog Programa. Na informativnom sastanku prisustvovale su građanke različite starosne dobi i iz različitih sfera života. Između ostalih prisutne su bile i predstavnice pojedinih udruženja žena sa područja općine Visoko, kao i direktorica Biroa za zapošljavanje Visoko. Tokom dvosatnog razgovora iznesene su pojedinosti Javnog poziva kao i prednosti pokretanja biznisa, te rizici koje biznis sa sobom nosi.
U cilju edukacije zainteresovanih korisnica kako ispuniti obrazac za aplikaciju na Javni poziv, u Općini Visoko održat će se obuka 28. marta 2017. godine sa početkom u 09:00 sati.

Press Općine Visoko

Visoko.gov.ba