„Dan otvorenih vrata“ – Finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Povodom objavljenog Javnog poziva za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena u razvoju biznisa usmjeren na poticanje žena da same osnivaju poduzeća ili obrt,obavještavamo zainteresovana lica da će se „Dan otvorenih vrata“ održati u Velikoj sali Općine Visoko u utorak, 21.03.2017. godine, sa početkom u 13:00 sati. Tom prilikom zainteresovana lica će dobiti sve informacije vezane za navedeni Javni poziv i odgovore na eventualna dodatna pitanja.

Odsjek za privredu
Visoko.gov.ba