Dan otpora agresiji: Akademija i projekcija filma “Scream For Me Sarajevo”

FOTO galerija: Akademija i projekcija filma “Scream For Me Sarajevo”

Više od riječi govori brojnost i posjetioci (oni koji su “morali” biti i oni koji su “kupljeni” da budu), a Visoko je tokom cijelog rata imalo TRI brigade i nekoliko manjih formacija manevarskog tipa.

SRAMOTA je izraz koji cjelovito kazuje na koji nivo je svedeno evociranje uspomena na heroje iz posljednjeg rata u BiH.
Historijski revizionizam u Visokom, dobrano je pobrkao činjenice i bolesne ambicije.
ISTINA je postala žrtvom.

Umjesto komentara prilažemo pjesmu:

Musa Ćazim Ćatić: Moja ispovijest

Kako je gadno ulizica biti
I drugom smradne cjelivati stope!
Kako je gadno, proseć suze liti,
Da tuđi skutovi u njima se tope –
Kako je gadno ulizica biti!…

Kako je nisko nemat’ samosvijesti
I u svom srcu ponosa i žara,
Pa tuđim znojem kruh natopljen jesti
Kraj snažnih ruku i umnoga dara –
Kako je nisko nemat’ samosvijesti!…

Ja mrzim one, što pred drugim puze
I mrzim liske, što ništa ne rade
I svakog, ko se okiva u uze
Od predrasuda i ko laskat znade
I sve alčake, što pred drugim puze.

I nikad nikom “Pardon” neću reći,
Jer svojim carstvom svojevoljno vladam;
Ja sam otvaram vrata svojoj sreći,
Pa kad uživam, ili kada stradam,
Ja opet nikom “Pardon” neću reći.

Ta za me pero i budak je isto,
Žulj i znoj meni koru hljeba sladi;
Tek nek je čelo otvoreno, čisto
I nek se svjesno i pošteno radi,
Pa za me pero i budak je isto.

Ja samo slavim samosvijest i snagu
Gigantske volje, što brdine ruši;
Vjerujem u se. A slobodu dragu
Nosim ko svetost u srcu i duši –
I slavim samo samosvijest i snagu…

Razume ljudski, ti si boštvo moje,
Pred kojim klečim i molitvu zborim.
Ja tebi palim tamjan krvi svoje
I tebi samo pred mihrabom dvorim,
Razume ljudski, ti si boštvo moje!…

visoko.ba