„Damar omladine“:  “Razvoj životnih vještina kod djece uzrasta 12-18 godina”

U sklopu svojih programskih aktivnosti za dobrobit djece, World Vision BiH, u suradnji sa Udruženjem „Damar omladine“,  drugu  godinu zaredom implementira projekat   ‘Razvoj životnih vještina kod djece uzrasta 12-18 godina” u područjima koja pripadaju razvojnom području ”Lašva“.

16 radionica s ciljem razvoja životnih vještina će se izvoditi u saradnji sa Udruženjem „ Damar omladine“ , čiji će članovi organizovati i voditi radionice sa grupom djece jednom sedmično u periodu 01.05.2018 do 30.06.2017.

Radionice su oblikovane da, kao vannastavna kreativna aktivnost, podstaknu ili poboljšaju sljedeće životne vještine  kod djece: kritičko promišljanje, upravljanje emocijama, efektivna komunikacija, međuljudski odnosi i društvena odgovornost. Trajanje svake radionice je 90 minuta i održavaće se prema rasporedu o kojem će svako dijete i njegovi roditelji/staratelji biti obaviješteni.

Za djecu su osigurani svi materijali za rad i osvježenje. U slučaju da je potrebno, za djecu će biti organizovan prevoz  od najbliže autobuske stanice u mjestu gdje žive do lokacije  gdje će se održavati radionice.

O svim budućim aktivnostima i radionicama sa djecom javnost će biti blagovremeno obavještena.