“Damar omladine“: Objavljen priručnik „Aktiviraj“

Objavljen priručnik „Aktiviraj“

U sklopu projekta  „Bolji parlamenti – jača demokratija“ , u kojem je Udruženje „Damar omladine“ zajedno sa mladima sa područja općine Visoko uzelo aktivno učešće  i koji ima za cilj da poboljša kapacitete i mogućnosti mladih i omladinskih nevladinih organizacija, da utiču na parlamentarne procese koji se bave specifičnim pitanjima mladih, nastao je i elektronski  priručnik „Aktiviraj“.

Ovaj elektronski priručnik je namijenjen za edukaciju mladih (učenika/ca srednjih škola) a svrha mu je da upozna mlade o političkom sistemu i načinu učešća građana, posebno mladih u demokratskim procesima. Lako je razumljiv, prilagođen jeziku mladih, sa jasnim i konkretnim primjerima. Teme koje obrađuje priručnik su:

Prepoznavanje problema,

Zagovaranje i lobiranje,

Aktivno biračko pravo,

Koristi od aktivnog učešća u javnom životu i

Vještine komunikacije.

Svaka od tema je osim teorijskog dijela praćena i primjerom radionice koja se može praktikovati u školama, omladinskim nevladinim organizacijama i drugim ustanovama i organizacijama za mlade. Obuku mogu da rade mladi ljudi, vršnjački eduaktori/ce, omladinski radnici/e, i nastavno osoblje u okviru časova demokratije, razredne nastave ili u okviru bilo koje druge obuke za mlade.

Projekat podržava Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, a implementira Perpetuum mobile iz Banja Luke.

Link za priručnik : http://bit.ly/2g6NDyC