Dalibor Tomičić, vijećnik u općinskom vijeću Visoko

dalibor tomcicDalibor Tomičić je rođen 03.04.1986.

Obrazovanje: Ekonomski fakultet Sarajevo (smjer finansijski menadžment), trenutno student na Master studiju Ekonomskog fakulteta Sarajevo, smjer makrofinansijski menadžment.

Radno iskustvo: KTK Visoko (direktor Fabrike konfekcije i galanterije)

Političko iskustvo: SDP Visoko, potpredsjednik stranke 2010-2013., predsjedavajući OV Visoko 2010-2012. i trenutno je vijećnik u općinskom vijeću Visoko (2012. do 2016.).

www.visocko-oko.co.ba