Da li je “pukla” ljubav između “Preventa” i “Nezavisne” vlasti u Visokom

Kako pišu visočki, a prenose sarajevski mediji – predstavnici mjesnih zajednica u Visokom su se oglušili na poziv Preventa na prezentaciju projekta sa Ford Focusom, a na kojem će raditi od 400 do 500 radnika.

U Općini Visoko u subotu je planirana prezentacija projekta Preventa na kojoj su trebali prisustvovati predstavnici mjesnih zajednica, a cilj prezentacije je bio predstavljanje Preventa kao kompanije, tekući projekti i aktuelnosti, a najbitniji dio je buduće upošljavanje 500 novih radnika u Visokom, tačnije u postrojenjima šivaone Preventa u Goruši.

Konkretno radi se o najnovijem projektu Preventa sa Ford Focusom za koji Prevent do marta 2018. godine treba da počne da radi posao sa minimalnim trajanjem od 7 godina i na kojem će raditi 500 novih radnika.

Plan je bio i da nakon prezentacije svi predsjednici mjesnih zajednica i predstavnici Općine posjete pogone Preventa, međutim do toga nije došlo. Naime, na planiranoj prezentaciji nije se pojavio nijedan predsjednik mjesne zajednice, piše visoko.co.ba.

Prevent je, kako piše portal visokoin.com, objavio da traži 400 radnika u Visokom, a u oglasu se potencijalni radnici pozivaju na kurs šivenja. Kako je navedeno, za sve polaznike kursa osigurani su prijevoz i ishrana.

 

________________

Vezana objava od 07.04.2017.

NAČELNICA BABIĆ U POSJETI FIRMI PREVENT VISOKO

Općinska načelnica mr. sci Amra Babić sa saradnicima posjetila je firmu Prevent u Visokom, gdje se razgovaralo o planovima firme, trenutnom stanju zaposlenosti na području općine Visoko, o odlivu mladih, kao i o mogućim rješenjima. Posebna tema razgovora bila je i nastavak prekvalifikacije radnika, sa kojom Prevent već ima iskustva, što se pokazalo kao efikasno, ali ne trajno rješenje.

U toku 2014. godine potpisan je sporazum o partnerstvu između Općine Visoko, USAID-a Sida GOLD projekat, regionalne razvojne agencije REZ, Vlade ZDK, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Preventa Visoko za stručno osposobljavanje, pripremu za rad i zapošljavanje šivača u skladu sa iskazanim potrebama kompanije. Ovom partnerstvu naredne godine pridružile su se i kompanije Sinergija iz Visokog, Alma Ras, Maksi Visoko i Antesil, pri čemu je omogućeno osposobljavanje i zapošljavanje šivača, gdje je značajan broj osoba uposlen.

U protekle tri godine u općini Visoko broj zaposlenih je povećan za 723 osobe, odnosno za 7,85 posto. Ipak, prema zvaničnim podacima kojim Biro rada Visoko raspolaže, 7000 osoba sa područja općine Visoko se vodi nezaposleno.

Prema izjavama direktora firme Prevent, ove godine Prevent je sklopio ugovor na sedam godina sa njemačkom firmom Ford fokus. Sklapanjem ovog ugovora Prevent Goruša, naredne godine planira uposliti novih 400 radnika – šivača, za što nema dovoljno stručne radne snage, obzirom da posljednjih godina na području općine Visoko postoji konkurencija drugih manjih firmi, a ne postoji sistemsko rješenje obezbjeđenja novih kadrova. Sa istim problemom Prevent se susreće kada se radi o sličnim zanimanjima.Ovim sastankom predloženo je nekoliko idejnih rješenja, a jedno od mogućih jeste kroz školstvo, uvođenjem novog odjeljenja šivača i tapacera u srednju školu, za čim potreba na tržištu značajno raste.

Načelnica Babić izrazila je želju za saradnjom kako bi se obezbijedila radna mjesta mladim ljudima i pomoglo lokalnom stanovništvu da obezbijedi sebi i svojoj porodici egzistenciju. Također, naglasila je da povećanje plata i produženje ugovora nudi sigurnost ljudima, što će smanjiti odliv radne snage sa prostora općine Visoko i šire.

Press Općine Visoko