CZ Općine Visoko: Interventno djelovanje …

POSLJEDICE IZLIJEVANJA BUJIČNIH POTOKA: ODRON U ULICI CARICA

Obilne padavine tokom vikenda (3. i 4. februara) na pojedinim dijelovima općine Visoko su prouzrokovale izlijevanje bujičnih potoka na lokalne puteve, što je mještanima donijelo mnogo problema.

Pripadnici Službe CZ Općine Visoko pravovremeno su odgovorili na izazove i djelovali interventno, te nakon toga izvršili obilazak ugroženih područja i sa raspoloživom mehanizacijom, zajedno sa mještanima, izvršili neophodno prokopavanje kanala za odvođenje vode uz cestu, kako bi voda mogla nesmetano oticati, što je umanjilo razmjere vremenske nepogode.

Vatrogasna služba je izvršila pumpanje vode iz pojedinih objekata, a pripadnici Službe CZ Općine Visoko, prilikom obilaska pogođenih područja, izvršili su terenski uvid činjeničnog stanja.

Slika 1

Izlijevanje bujičnih potoka djelimična je posljedica i neadekvatnog održavanja postojećih propusta od strane naših sugrađana, koji odlažu enormne količine otpada na neprimjerena mjesta i na taj način stvaraju niz problema koji eskaliraju prilikom ovakvih ili sličnih vremenskih nepogoda.

Još jednom upućujemo apel svim stanovnicima visočke općine da ubuduće otpad odlažu na primjerena mjesta i ekološki savjesno se ponašaju prema svojoj okolini kako bi ovakvi problemi postali prošlost.

Slika 2

Posljedice izlijevanja bujičnih potoka u ulici Carica:

Problem: Uslijed velikih padavina došlo je do ispiranja sitnih čestica, kao i vezivnog materijala, što je prouzrokovalo destabilizaciju i onako nestabilne škarpe. Evodentirani su neadekvatni propusti na privatnim prilazima.

Potrebno: Izvršiti stabilizaciju škarpe i spriječiti bilo kakve radnje na izgradnji pristupnih puteva bez tehničke dokumentacije i odobrenja za gradnju.

Slika 3

Press Općine Visoko

 

 

POSLJEDICE IZLIJEVANJA BUJIČNIH POTOKA: NASELJE SRHINJE – LOKALITET JAVOR

Obilne padavine tokom vikenda (3. i 4. februara) na pojedinim dijelovima općine Visoko su prouzrokovale izlijevanje bujičnih potoka na lokalne puteve, što je mještanima donijelo mnogo problema.

Pripadnici Službe CZ Općine Visoko pravovremeno su odgovorili na izazove i djelovali interventno, te nakon toga izvršili obilazak ugroženih područja i sa raspoloživom mehanizacijom, zajedno sa mještanima, izvršili neophodno prokopavanje kanala za odvođenje vode uz cestu, kako bi voda mogla nesmetano oticati, što je umanjilo razmjere vremenske nepogode.

Vatrogasna služba je izvršila pumpanje vode iz pojedinih objekata, a pripadnici Službe CZ Općine Visoko, prilikom obilaska pogođenih područja, izvršili su terenski uvid činjeničnog stanja.

Slika 1

Izlijevanje bujičnih potoka djelimična je posljedica i neadekvatnog održavanja postojećih propusta od strane naših sugrađana, koji odlažu enormne količine otpada na neprimjerena mjesta i na taj način stvaraju niz problema koji eskaliraju prilikom ovakvih ili sličnih vremenskih nepogoda.

Još jednom upućujemo apel svim stanovnicima visočke općine da ubuduće otpad odlažu na primjerena mjesta i ekološki savjesno se ponašaju prema svojoj okolini kako bi ovakvi problemi postali prošlost.

Slika 2

Posljedice izlijevanja bujičnih potoka u naselju Srhinje (lokalitet Javor):

Problem: Veliko slivno područje stvorilo je veći dotok bujičnih voda koje su nanijele materijal iz šume (granje i mulj) koji je bio uzrok začepljenja propusta ispod trase puta čime je saobraćaj bio zaustavljen.

Djelovanje: Služba CZ Općine Visoko izvršila je djelovanje čišćenjem putne komunikacije u ulaznom djelu propusta kao i izrade kanala pored trase puta radi olakšanja odvodnje oborinske vode. Na terenu je bila angažovana mašina skip.

Potrebno: Izvršiti sanaciju nanosnog materijala na gornjem dijelu sliva potoka. Izvršiti zamjenu postojećeg propusta sa odvodnim cijevima kao i regulaciju potoka u ulazu propusta.

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Press Općine Visoko

 

POSLJEDICE IZLIJEVANJA BUJIČNIH POTOKA: NASELJE TOKMIĆI

Obilne padavine tokom vikenda (3. i 4. februara) na pojedinim dijelovima općine Visoko su prouzrokovale izlijevanje bujičnih potoka na lokalne puteve, što je mještanima donijelo mnogo problema.

Pripadnici Službe CZ Općine Visoko pravovremeno su odgovorili na izazove i djelovali interventno, te nakon toga izvršili obilazak ugroženih područja i sa raspoloživom mehanizacijom, zajedno sa mještanima, izvršili neophodno prokopavanje kanala za odvođenje vode uz cestu, kako bi voda mogla nesmetano oticati, što je umanjilo razmjere vremenske nepogode.

 

Slika 1

Vatrogasna služba je izvršila pumpanje vode iz pojedinih objekata, a pripadnici Službe CZ Općine Visoko, prilikom obilaska pogođenih područja, izvršili su terenski uvid činjeničnog stanja.

Izlijevanje bujičnih potoka djelimična je posljedica i neadekvatnog održavanja postojećih propusta od strane naših sugrađana, koji odlažu enormne količine otpada na neprimjerena mjesta i na taj način stvaraju niz problema koji eskaliraju prilikom ovakvih ili sličnih vremenskih nepogoda.

Još jednom upućujemo apel svim stanovnicima visočke općine da ubuduće otpad odlažu na primjerena mjesta i ekološki savjesno se ponašaju prema svojoj okolini kako bi ovakvi problemi postali prošlost.

Slika 2

Slika 3

Posljedice izlijevanja bujičnih potoka u naselju Tokmići:

Problem: Uslijed nabujalog potoka i nedovoljnog otvora na postojećim propustima kao i neadekvatne građevine, došlo je do začepljenja propusta kao posljedica destrukcije i odrona škarpe na putu. Odlaganje otpada u potoke dovelo je do smanjenja protoka vode.

Djelovanje: Služba CZ Općine Visoko i JKP „Visoko“ radili su na čišćenju propusta i regulaciji potoka. Mašina je djelovala na ocjepljenju i čišćenju propusta.

Prijedlog: Izrada projektno tehničke dokumentacije za izradu novog propusta sa regulacijama potoka te organizovani odvoz smeća.

Slika 4

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Press Općine Visoko