Čuvajmo prirodu za buduće generacije

ČUVAJMO PRIRODU ZA BUDUĆE GENERACIJE

Općina Visoko iz godine u godinu aktivno radi na poboljšanju komunalnih usluga gradeći tako društvenu svijest o očuvanju čiste životne sredine. Općina Visoko kao društveno odgovoran organ izvršila je proširenje mreže prikupljanja i odvoza otpada na cijeloj teritoriji i ponudila svim stanovnicima općine da se uključe u projekat i zaštite okoliš od kontaminacije, te na taj način spriječe širenje zaraznih bolesti, zagađenje vode, tla i zraka. Glavni posrednik uključivanja stanovništva u organizovani odvoz smeća jesu mjesne zajednice, a moguće je i pojedinačno potpisivanje ugovora sa Javnim komunalnim preduzećem „Visoko“.
Dakle, Općina Visoko je omogućila da svaka sredina postane urbana i da javne deponije budu zamijenjene zelenilom.
U ime Općine Visoko, komunalno-putna inspektorica, Emina Sarač uputila je poruku građanima sa područja općine Visoko vezano za nesavjesno odlaganje otpada.
„Moja uloga na terenu, kao komunalno-putnog inspektora, pored preventivnih i represivnih mjera, jeste da edukujem, upoznajem ljude sa situacijom i upozoravam ih na katastrofalne posljedice usljed nemarnog odlaganja otpada. Nažalost, uočila sam da mnogi građani uopće nemaju razvijenu svijest o otpadu, te tvrde da nemaju otpada u svome domaćinstvu.
Jedno je sigurno, živimo u društvu gdje svi proizvodimo neku vrstu otpada, pa čak i beba i stara iznemogla osoba proizvode otpad upotrebom jednokratnih pelena. Pored jednokratnih pelena puno je veća količina otpada proizvedena od strane srednje kategorije stanovništva koji odlažu konzerve, plastičnu ambalažu, staklo, tekstil, obuću, rabljeni namještaj itd. Otpad je sve ono što proizvedemo i što ćemo negdje odložiti, a ne treba nam. Dakle, da bismo sačuvali prirodu od uništenja divljim deponijama, proizvođači otpada (građani) treba da snose troškove odlaganja otpada, u protivnom odgovorani su za štetu koju nanose i remete javni red i mir.
Postoji više vrsta otpada, od kojih je otpad proizveden u domaćinstvu, zatim opasni otpad koji je direktni kontaminator vode, tla i zraka,kao i bezopasni otpad, to je uglavnom građevinski materijal koji ne šteti prirodi, ali koji iz estetskih razloga treba da se odloži na predviđeno mjesto za to. Biorazgradivi otpad također spada u kategoriju bezopasnog otpada, kao što su ostaci hrane.
U cilju očuvanja okoline, ali i olakšavanja građanima zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada, Općina Visoko pokrenula je akciju Prikupljanja električnog i elektronskog, koja traje već neko vrijeme.
Dakle, Općina Visoko je ponudila svojim građanima da budu društveno odgovorne osobe i da kroz uključivanje u organizovan odvoz smeća čuvaju okolinu koju smo posudili od budućih generacija.
Pozitivna je činjenica da se mjesne zajednice sve više uključuju u organizovani odvoz otpada, ali parcijalno, tj. jedan dio stanovništva mjesne zajednice su pretplaćeni članovi, dok drugi koriste usluge na uštrb članova, pri tome praveći deponije pored postavljenih kontejnera na javnim mjestima ili nastavljaju praksu odlaganja smeća u prirodu.
Ovom prilikom upozoravam sve nesavjesne građane da se uključe u organizovan odvoz komunalnog otpada i uz vrlo povoljnu cijenu sačuvaju vodu, zrak i tlo svojoj djeci i generacijama koje dolaze, jer oni imaju jedanko pravo na zdravu okolinu kao i mi, u suprotnom poduzet ćemo zakonom propisane mjere protiv neodgovornih građana.“

EDUKACIJOM GRADIMO SVIJEST GRAĐANA O OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE!!!

 

Press Općine Visoko

visoko.gov.ba