Crveni križ Visoko: Dobrovoljni darivaoci krvi 10 i više puta oslobođeni su participacija pri ostvarivanju prava liječenja

Na osnovu (Sl. novine FBiH, broj: 30/97 i 07/02) i Odluke Predstavničkog doma od 18.11 2008. godine i Doma naroda od 19.03.2009. godine, te na osnovu člana 5. iste Odluke stav 8 navedenog člana dobrovoljni darivaoci krvi oslobođeni su participacija pri ostvarivanju prava liječenja u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvene zaštite (Dom zdravlja, Kantonalna bolnica, Klinički centri FBiH), ali i pri obezbjeđenju krvi i krvnih pripravaka za iste u slučaju potrebe, a koji su pri tome darovali krv deset puta (10x) i više.

Naprijed navedeno pravo mogu ostvariti preuzimanjem potvrde u Crvenom križu općine Visoko, s potvrdom odlaze u ispostavu ZZO ZDK Visoko, da se uvede u zdravstvenu legitimaciju. Dobrovoljni darivaoci krvi potvrde mogu preuzeti svaki radni dan 08:00 – 16:00 sati.

Crveni križ općine Visoko