CRVENI KRIŽ: Vanredna akcija darivanja krvi

CRVENI KRIŽ: Vanredna akcija darivanja krvi
Shodno velikom broju zahtjeva za doze krvi u Kantonalnoj bolnici Zenica, veoma brzo trošimo limite, s tim u vezi smo prinuđeni organizovati vanrednu akciju darivanja krvi. Vanredna akcija darivanja krvi je planirana za ponedjeljak, 14.11.2016. godine od 08:00 – 15:00 h, akcija će biti održana na staroj lokaciju u ul Mule Hodžića preko puta Pertac džamije.

Kučuković Alen

Sekretar
032/738-939

(Crveni križ)