Član Demokratske Fronte glasao na unutarstranačkim izborima OO SDA Visoko

Pronađen član koji je prekršio Statut stranke

1340

U vezi sa informacijama o tome da su pojedini članovi Demokratske fronte sa područja Visokog učestvovali na unutarstranačkim izborima SDA OO Visoko, za Mjesne odbore, izvršena je interna kontrola i tom prilikom je utvrđeno da je jedno lice pristupilo unutarstranačkim izborima druge stranke te je na taj način prekršilo odredbe Statuta Demokratske fronte.

Općinski odbor Demokratske Fronte Visoko je pokrenuo postupak isključenja spomenute osobe iz članstva stranke, o čemu će konačnu odluku donijeti Komisija za članstvo DF-a.

Članstvo i simpatizeri Demokratske fronte, kao i javnost općine Visoko, će biti detaljnije obaviješteni po okončanju postupka isključenja.

Komentari

komentara