Čišćenje i odvoz snijega u gradskim ulicama počinje od 17 sati

Obavještavamo građane općine Visoko da će pružalac usluga zimskog održavanja gradskih ulica i trotoara JKP “Visoko” d.o.o. Visoko dana, 17.12.2018. godine vršiti čišćenje i odvoz snijega u centralnoj gradskoj jezgri, i to u ulicama: Alije Izetbegovića, Čaršijska i Tabhanska u periodu od 17:00 do 22:00 sati. Ovim putem molimo građane da uklone parkirana vozila iz navedenih ulica kako bi zimska služba mogla nesmetano raditi na uklanjanju snijega.

Press Općine Visoko