CIN: 265.850,00 KM – Visoko za boračka udruženja od 2012/16.

CIN je objavio bazu podataka o finansiranju boračkih udruženja od 2012. do 2016. godine. Na ovom linku možete pronaći redovne budžetske tranše za ova izdvajanja.

Institucije su odbile dati imena i prezimena boraca, pa u bazi nema iznosa koji su dati pojedincima i njihovim porodicama za pomoć i stambeno zbrinjavanje.

Visoko
Ukupno: 265.850,00 KM