CIK: Ovjereno 2.258 kandidatskih listi sa ukupno 21.513 kandidata

Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnesena je 2.721 kandidatska lista sa 30.988 kandidata

Centralna izborna komisija BiH je na 50. sjednici održanoj danas razmatrajući Izvještaj o izvršenim provjerama kandidatskih listi i kandidata političkih stranaka i koalicija za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine počela proces ovjere kandidatskih listi i kandidata koje ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnesena je 2.721 kandidatska lista sa 30.988 kandidata.

Danas je Centralna izborna komisija BiH ovjerila 2.258 kandidatskih listi sa ukupno 21.513 kandidata koje su ispunjavale zakonom propisane uslove, dok je za 463 kandidatske liste utvrđeno da imaju nedostatke (zastupljenost spolova nije u skladu sa zakonom, odustajanje od kandidature, kandidat nema prebivalište u izbornoj jedinici za koju se kandidovao i drugo).

Politički subjekti, za čije kandidatske liste je utvrđeno da imaju nedostatke, bit će obaviješteni da u roku od pet dana, odnosno do 2. septembra 2020. godine do 16 sati otklone nedostatke o kojima će biti obavješteni.

Otklanjanje nedostataka do navedenog roka mora biti evidentirano u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, te ukoliko putem pošte bude zaprimljeno izvan roka smatrat će se neblagovremenim postupanjem, zato Centralna izborna komisija BiH preporučuje lično dostavljanje dokumentacije za otklanjanje nedostataka u sjedištu CIK BiH do 2. septembra 2020. godine do 16 sati.

Na današnjoj sjednici odbijena je ovjera jedne kandidatske liste jedne političke stranke jer nije ovjerena za učešće na izborima za izbornu jedinicu i nivo vlasti za koju je podnesena kandidatska lista.

Takođe, odbačene su kao neblagovremene kandidatske liste jedne političke stranke jer su dostavljene izvan propisanog roka za prijem kandidatskih listi.Napominjemo javnost da je rok za objavu ovjerenih kandidatskih listi u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja do 1. oktobra 2020. godine.

avaz