CIK BiH: „Da li ste registrirani“

Centralna izborna komisija BiH poziva birače da prije dana izbora, koji će biti održani u nedjelju 7. oktobra, provjere lokaciju svog biračkog mjesta.

To mogu učiniti ako posjete web stranicu CIK BiH www.izbori.ba i otvore link „Da li ste registrirani“, zatim u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Dugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12. Poruka treba da sadrži samo JMB. Slanje poruke košta 0,10KM+PDV.

Treći način provjere je da birač posjeti općinski Centar za birački spisak i da provjeri lokaciju svog biračkog mjesta – saopćeno je iz Ureda za informiranje CIK-a BiH.