Cijene hrane ponovo utiču na inflaciju u BiH

Povećanje cijena hrane ponovo je faktor koji utiče na inflaciju, izvještava Indikator.ba. 

Nakon što su cijene nafte i duhanskih proizvoda bile duži period generator inflacije, sada im se ponovo pridružuje i hrana. 

U prva dva mjeseca 2019. godine cijene hrane zabilježile su rast od 3,3 odsto, što je prvi osjetniji rast nakon dužeg vremena. 

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,4%, podaci su Agencije za statistiku BiH. 

Osim hrane na rast cijena uticali su i duhanski proizvodi koji su za prva dva mjeseca ove godine u odnosu na decembar prošle godine poskupjeli 4,8 posto. 
Cijene prijevoza jeftinije su za 1,5 posto, ali u februaru ove godine u poređenju sa februarom prošle godine veće su za 2,6 posto. 

Na godišnjem nivou u februaru ove godine u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 0,9 posto.

Indikator