Čestitka povodom Pesaha

ČESTITKA POVODOM PRAZNIKA PESAHA

Poštovani prijatelji,
Neka i ovaj Blagdan bude poticaj svima nama da iznova i hrabro gradimo društvo uvažavanja i razumijevanja.
Želimo da Pesah bude nauka, kako se danas osloboditi ropstva zavisti, mržnje, ksenofobije, semitizma, islamofobije i mnogih drugih izvora tame koji opterećuju naš život na ovoj Zemlji.

Neka nas zajednička trpeza u našim porodicama učvrsti i ohrabri da nastavimo izgrađivati zdravu temeljnu ćeliju svakoga društva.
Budemo skupa u molitvi za mir u Svetoj zemlji i cijelom svijetu. Molimo za bolesne, umiruće, pokojne, medicinske djelatnike, policiju, novinare… za sve one za koje nema ko moliti.

Posebne čestitke upućujemo predsjedniku Jevrejske zajednice u Zenici, gosp. Josipu Udiljku.
Naša kontinuirana i predana saradnja te skladan život u Zenici svjedoči kako uistinu njegujemo i cijenimo slobodu. Uvjereni smo da ćemo to činiti zajedno i ubuduće.

Članovi ODBORA ZA MEĐURELIGIJSKU SARADNJU u Zenici