Centar grada između 1928. i 1932.godine

778

Koliko Visočana zna da je ovo snimak centra našeg grada?! Kasina (u pvom planu): kafana, sastajalište intelektualaca, čitaonica, vježbaonica u jednom dijelu. Godine 1932. je porušena i na njenom mjestu je izgrađen Sokolski dom (sada zgrada Partizana). Na lijevoj strani (ne vidi se) je sadašnja zgrada Općine (nekada je to bio Srez, Sud i zatvor). Ispred je stub za električnu struju, svjedok da snimak nije stariji od 1928. godine. Inače, ovo je rijetka fotografija u boji sa motivima Visokog, a iz ovog vremena. U pozadini je Vatrogasni dom (spremište), porušen., također 1932. za potrebe izgradnje Sokolskog doma.

Zdenko Antović/Visoko.co.ba

Komentari

komentara