CCI: Javna tribina u Visokom (Foto)

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) su danas u Visokom organizovali Javnu tribinu “Sigurnost građana u funkciji bržeg razvoja općine Visoko i Zeničko-dobojskog kantona”,

Tribina je počela u 18:00 sati, u Velikoj sali Općine Visoko, a učesnici su bili: Lejla Imamović-Jamaković – poslanica u Skupštini ZDK (DF), Senad Karavdić – poslanik u Skupštini ZDK (SDA)
Meldina Ugarak – poslanica u Skupštini ZDK (SBB)
Amir Ganić – poslanik u Skupštini ZDK (A-SDA) i
Kemal Mušinbegović – poslanik u Skupštini ZDK (SDA).

Foto galerija FB magazinplus

Pored učesnika, visočkih političara na tribini su prisustvovali i predstavnici PU Visoko, Jasmina Zubić – zastupnica u Federalnom parlamentu, Mirnes Fatić – vijećnik u OV Visoko, te građani koji su imali nešto reći svojim predstavnicima u Skupštini ZDK.

“Ovo je prva tribina na kojoj su građani mogli postavljati pitanja kantonalnim zastupnicima, a koja se bavi visočkom problematikom u ovom sazivu Skupštine, u kojem Visočani čine jednu petinu. Zato se i ovom prilikom zahvaljujem CCI (Centrima civilnih inicijativa) na pozivu i organizaciji. Koliko su potrebne ovakve vrste komunikacije dokazali su i građani Visokog koji su došli sa brojnim spremljenim pitanjima. Tema je vrlo dobro prepoznata od strane organizatora. Očuvanje ustavnog i demokratskog poretka, sigurnost građana i zaštita imovine po mom mišljenju treba da bude prioritet svih prioriteta u zajedničkom djelovanju pojedinaca i institucija vlasti, odnosno da građani i zastupnici zajednički djeluju, a zatim da zastupnici djeluju dalje i vrše pritisak na izvršnu vlast. Samo na taj način možemo stvoriti jedan uvezani sistem djelovanja i postići željene rezultate”, kazala je za Visoko.co.ba Lejla Imamović-Jamaković.

Amir Ganić – poslanik u Skupštini ZDK (A-SDA) je o ovoj tribini rekao: ” Svjesni činjenice da se uvijek može bolje i više, spremni smo bili na pozitivne i na negativne kritike naših građana i to s razlogom. Svjesni smo činjenice da su brojni problemi građana, ali istovremeno molimo naše sugrađane da imaju razumijevanja – jer ipak smo mi zatekli brojne probleme u svim segmentima. Ukazali smo i na potrebu značajnijeg i snažnijeg zalaganja naših građana u detekciji i delegiranju svakidnevnih problema sa kojima se susreću prema nama izabranicima kako bismo iste u okvirima naših mogućnosti što kvalitetnije uvrstili u skupštinsku proceduru”, Ganić dalje dodaje da je ova tribina pozitivna ‘stvar’ za Visoko i da sigurno postoji i potreba da se ovakve i slične stvari češće organizuju.

Ova, kao i ostale javne trebine koje organizuje CCI u cijeloj BiH ima za cilj da predstavnici u zakonodavnim organima vlasti BiH komuniciraju sa svojim biračima “licem u lice” te da tako predstave svoje aktivnosti, a da građani predstave problematike sa kojima se suočavaju, a u kojima im njihovi, u ovom slučaju – sugrađani, mogu pomoći. Ovom tribinom, kako su naveli organizatori želi se povećati transparentnost rada predstavnika vlasti, te se istovremeno želi preispitati rad političara od strane građana.

visoko.co.ba