CCI: Jasmina Zubić (SDP) najaktivnija zastupnica u PD Parlamenta FBiH

OO SDP Visoko

Prema izvještaju Centra civilnih inicijativa o monitoringu rada Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini zastupnica u Predsjedničkom domu Visočanka Jasmina Zubić i Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – parlamentarci su sa najviše amandmana, pitanja i incijativa 2016. godini u Parlamentu FBiH.

A podsjećamo, u prva tri mjeseca rada internet-platforme javnarasprava.ba, čiji je cilj direktno uključivanje građana u procese donošenja odluka u parlamentima u Bosni i Hercegovini, a čiji rezultati su objavljenji u septembru 2016. Jasmina Zubić, Šemsudin Mehmedović i Aner Žuljević su se pokazali kao parlamentaraci koji su najspremniji da odgovore na pitanja građana.