Ćama Vranac – BPS SH kandidat za Parlament BiH

Ćama Vranac. Rođena je 7.6.1959. u Prijepolju. Pedagošku akademiju završila u Sarajevu i radi kao nastavnica Bosanskog jezika i književnosti u Osnovnoj školi „Kulin Ban“ u Visokom.

Bila je koordinator projekta Osnovno pravo na obrazovanje „Save the children“ u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona. Među pedeset najboljih nastavnika Ze-do kantona, završila obuku za Implementaciju ishoda učenja, da bih nakon toga mentorisala i obučavala nastavnike iz svih škola sa Visočke općine.

U radu sa učenicima ostvaruje vrhunske rezultate, kako na kantonalnim tako i na federalnim takmičenjima.
U napredovanju u radu stekla zvanje nastavnik savjetnik u dva ciklusa ocjenjivanja.

Dugogodišnji član stranke BPS-Sefer Halilović, u kojoj je bila predsjednica Foruma žena, aktivno učestvovala u radu stranke, bila kandidat na lokalnim izborima i kandidat za Predstavnički dom Parlamenta Federacije.

Na Izbornoj Skupštini Općinske organizacije BPS-Sefer Halilović Visoko koja se održala 2018 godine izabrana kao zamjenica predsjednika Općinske organizacije.

Predsjednica je Skupštine Udruženja „Mali ljudi velikog srca“ Visoko, u čijem radu aktivno učestvuje.

Trenutno je predsjednica Nadzornog odbora JU Gradska biblioteka.
Radioamaterka sa najviše ostvarenih radioveza, bavim se filmom, planinarenjem.

Udata i majka dvoje djece.

Uspješna i hrabra žena odlućila se na hrabar korak da se ukljući što aktivnije u politiku i političke procese i da pomogne svojim iskustvom u riješavanju problema na većim nivoima vlasti.

Ćama Vranac je kandidat BPS-Sefer Halilović za Parlamentarnu Skupštinu Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 4.
Čama Vranac je jedini kandidat Općinske organizacije BPS-Sefer Halilović na kompezaciskoj listi pod rednim brojem 4.