BZK “Preporod”: Poziv za prikupljanje građe za knjigu o visočkom kožarstvu

Dragi prijatelji,
Grad Visoko je stoljećima bio, a i danas je, jedan od centara kožarstva u ovom dijelu Evrope. Mnoge generacije visočkih kožara i porodica ugradilo je sebe i svoje znanje u ovaj časni zanat. Njima u čast a za podsjećanje novim generacijama koje dolaze, pišemo knjigu o visočkim kožarima i zanatu po kojem je grad Visoko prepoznatljiv.

Pozivamo sve one koji mogu na bilo koji način da pomognu realizaciju ovog projekta da nam se jave. Bitni su nam dokumenti, tekstovi, fotografije i predmeti, koji mogu pomoći da što kvalitetnije obradimo ovu temu. Posebno molimo porodice bivših vlasnika kožara da nam ustupe eventualne kopije dokumenata vezanim za kožare.

Da nam je svaki dokument bitan možemo vidjeti i iz dokumenta u prilogu. U svim tekstovima o visočkom kožarstvu piše da je Stručna kožarska škola u Visokom formirana 1929. godine što se ispostavilo netačnim. Zahvaljujući ozbiljnom pristupu i velikoj pomoći Arhiva Jugoslavije uspjeli smo doći do Rješenja o formiranju kožarske škole 1928. godine koje je izdao ministar dr. Mehmed Spaho. Svi koji mogu pomoći pisanje knjige na bilo koji naćin mogu se javiti na telefon 061 149179

 BZK „PREPOROD“ VISOKO