BROVIS: Potsjećanje i čestitka

Brovis d.d. Visoko

Datum osnivanja: 06.05.1993. godine

Najveći je i najmoderniji centar peradarske proizvodnje u BIH za proizvodnju i preradu pilećeg mesa.
Takođe proizvode rasplodna jaja,posjeduju najsavremeniju inkubatorsku stanicu u regionu za proizvodnju jednodnevnih pilića, kooperantsku mrežu za tov brojlera sa podrškom Veterinarske službe Brovis-a, proizvodnju stočne hrane, kao i cjelokupan proces klanja peradi sa proizvodnjom mesa peradi i proizvoda od mesa peradi.