Brošura: Čuvajmo naše kulturno dobro (B/H/S)

CPKU BiH

Saopštenje za medije u povodu objavljivanja brošure “Čuvajmo naše kulturno dobro” koji je realizovan u suradnji Centra protiv krijumčarenja umjetninama i Misije OSCE u Bosni i Hercegovini.

Brošura služi za podizanje svijesti javnosti o značaju zaštite kulturnih dobara u Bosni i Hercegovini kao i informacije šta treba poduzeti ukoliko dođe do oštećenja,krađe,ilegalne trgovine kulturnim dobrima.

Čuvajmo naše kulturno dobro (BOS)

Čuvajmo naše kulturno dobro (HR)

Чувајмо наше културно добро (СРП)