Brošura “Car-Kralj u Visokom 1910.”, autora Zdenka Antovića i Gorana Čakića

Nakon nekoliko godina pripreme, jučer je izašla iz štampe brošura koja opisuje ovaj istorijski dan za Visoko i Bosnu i Hercegovinu.
Brošura ima 64 stranice, u crno-bijeloj je štampi, formata A5. Ima 32 istorijske fotografije, od kojih su 24 vezane za grad Visoko. Osim fotografije boravka cara Franje Josipa I na željezničkoj stanici u Visokom, tu je i dvadesetak starih fotografija visočkih građevina nastalih u vrijeme i pod uticajem Austrougarske vladavine. Čitaoce će zasigurno zanimati šta su rekli u pozdravnim govorima u Visokom tadašnji načelnik, Salihaga Šehović, kao i sam Car ?! U jednom dijelu, sa posebnim dopuštenjem, prof. dr. Joze Džambe, ovaj predavač na najpoznatijim njemačkim sveučilištima, je dao opis događaja od Broda do Mostara, perom vještog književnika i na taj način čitaocima i istoričarima približio tri dana boravka Cara-Kralja u Bosni i Hercegovini, koristeći se informacijama bečkog arhiva.
Ovo djelo ima poseban značaj za grad Visoko, jer su se konačno riješile dileme o netačnim informacijama da je Car šetao gradom Visoko i otvorio osnovnu školu na Kraljevcu (današnja OŠ Kulin ban”).
Cijena brošure je 5,00 KM (pet KM) i može se poručiti putem  fejzbuk profila Zdenka Antovića. Izdanje nije imalo sponzora, cijena pokriva samo dio pripreme i štampe, a rad autora (Goran Čakić/Zdenko Antović) je poklon onima koje će ovo cijeniti, uključujući i eventualne visočke institucije.