Brend bosanskih piramida – globalni brend

BREND BOSANSKIH PIRAMIDA

Otkriće i istraživanje bosanskih piramida formiralo je novi, globalni brend. Imena kao što su Bosanska piramida Sunca, Bosanska dolina piramida, tuneli Ravne, park ‘Ravne 2’, Bosanska piramida Mjeseca, tumulus u Vratnici i ostale lokacije na kojima radi Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ poznate su širom svijeta.

Popularnost projekta sve je veća u svijetu, a proizvodi, usluge i događaji koji uključuju bosanske piramide dobijaju veću vidljivost, a time i komercijalnu vrijednost.

Uposlenici Fondacije, a pogotovo njen osnivač ulažu ogromne napore u pozitivnu promociju piramida i Bosne i Hercegovine.

Fondacija ima Copyright © kod Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u cijelom svijetu pod brojem BAZ069790A na slijedeće originalne nazive i rješenja, na bosanskom i engleskom jeziku, te njihovim prijevodima:

1. Bosanska piramida Sunca

2. Bosanska piramida Mjeseca

3. Piramida bosanskog Zmaja

4. Hram Majke Zemlje

5. Bosanska piramida Ljubavi 

6. Bosanska dolina piramida

7. Logotip Fondacije

Fondacija je svoja prava zaštitila još 2006. godine. Na web stranici Fondacije  (http://piramidasunca.ba/bs/projekat/copyright.html) stoji:

‘Nije dozvoljena komercijalna upotreba ovih Copyright naziva bez odobrenja Fondacije. Štampanje knjiga, brošura, suvenira, papirne, plastične ili tekstilne konfekcije, a u svrhu profita, te upotreba ovih imena u printanim, elektronskim i socijalnim medijima u turističke i druge komercijalne svrhe mora imati prethodnu saglasnost Fondacije.’

U proteklih 14 godina pojedinci su osnivali web stranice, Facebook i druge naloge, koristeći zaštićene nazive, ali Fondacija je to smatrala vidom promocije te nije reagovala.

Fondacija sa zadovoljstvom sponzorira pozitivna kulturna i sportska događanja dozvoljavajući upotrebu zaštićenih imena. Ove godine, na primjer, Fondacija je i finansijski sponzor za dva lokalna događaja koji imaju međunarodni odjek:

–          Enduro moto utrka pod nazivom ‘Land of Pyramids’

–          International Handball Pyramid Cup (rukometni međunarodni turnir)

Također, Fondacija će biti suorganizator međunarodnog joga festivala pod nazivom ‘Pyramid Yoga Fest’, koji treba biti održan u parku ‘Ravne 2’ u augustu 2019.

U nadolazećim godinama, korisnici zaštićenih imena bit će u obavezi da traže dozvolu od Fondacije za komercijalne svrhe (turistički aranžmani, suveniri, odjevni i drugi predmeti), kako bi se održavli visoki standardi na kojima insistira Fondacija.