BPS Visoko – Senad Trako ili politika je umjeće mogućeg

Politička praksa se zasniva na umjeću mogućeg – vještinama da se s malo ili nimalo rizika postigne maksimum. Politika je vještina posredovanja u borbi pojedinačnih, posebnih i općih interesa, a istovremo je pokušaj uspostavljanja hijerarhijskog sistema kao društvene vrijednosti ili alterantive već postoječim rješenjima.

Ako u takvom kontekstu analiziramo političko djelovanje Senada Trake unutar BPS BiH, pa i visočkog političkog ambijenta, onda se teško oteti dojmu da je on, možda i jedini politički kadar iz Visokog koji u jednom od političkih subjekata u vlasti ima “političku moć” da rješava, premoštava i iznalazi rješenja od stranečke baze do stranačke “centrale”, a da se u tom političkom subjektu ne dešavaju slučajevi kao u svim drugim partijama.

Jučer je ovdašnja javnost dobila informaciju da aktuelni vijećnik Općinskog vijeća Visoko Mirnes Fatić “prelazi” u Federalni parlament, a velika je vjerovatnoća da će isti biti Nosilac liste za Federalni parlament u narednoj izbornoj kampanji.

 

Samo prija par mjeseci ovdašnjim kuloarima i nekim lokalnim medijima je kružila informacija o Fatićevom izlasku iz BPS-a. Oni s boljim pamćenjem će se sjetiti kako je bila najavljena pa napresito otkazana Izborna procedura u visočkom BPS-u. Na kraju je Općinski odbor BPS-a dobio novo rukovodstvo, a Fatić je ostao u ovom političkom subjektu.

Ovdje treba javno kazati da je Senad Trako “odigrao” po onoj narodnoj da su “vuci siti i ovce na broju”; Fatić će sa skromnog općinskog paušala na federalnu hazmu, gdje se primanja mjere u hiljadama KM, a već je ustoličen za rukovodioca u lokalnom javnom preduzeću.

Trakina je uzrečica da se u izbronim kampanjama “svi bore za vlast, a ne da budu opozicija”. I najprostiji osvrt na “politički kontinuitet” BPS-a u Visokom, pa i šire, će potvrditi tu njegovu misao. Jedino visočki BPS nikada se nije “rasipao ko tespih”, a svi drugi politički subjekti jesu. Nikada nisu imali velike ambicije ali su već deceniju i kusur u vlasti – “malo ih je ali dobro raspoređeni”.

Da Senad Trako ima “konekciju” sa Seferom Halilovićem (od osnivanja stranke “96-te, kao osnivači BPS-a), i da ista “preživljava” unatoć svih iskušnji kroz koje prolaze, potvrdiće i predstojeća izborna kampanja. Kao što smo već kazali, velika je vjerovatnoća da je Mirnes Fatić budući Nosilac liste za Federalni parlament. Lider OO BPS Visoko će se naći među prva tri kandidata na listi za Državni parlament, a Senad Trako planira obnoviti mandat u Skupštini ZDK.

Visočkom BPS-u se može naći “mali milion mahana” i s pravom se može Senadu Traki “adresirati” odgovornost zbog toga, ali isto tako mu se ne može osporiti politički pragmatizam i efikasnost. Možda ponekad “plača preveliku cijenu” takve dosljednosti, međutim – dalo bi se relativizirati pitanje njegove opstojnosti da nije takav kakav jeste.
Mnogi su prošli ovdašnjom političkom scenom kao “jedna lasta za jedno proljeće”, a imali su veće potencijale i jače političke subjekte iza sebe.
Ovo nije niti pohvala – niti kritički osvrt na visočki BPS i Senada Traku, tek površni poredak činjeničnih pokazatelja koji nam se mogu sviđati ili ne sviđati.

visoko.ba – M.H.