BPS Sefer Halilović Visoko:Ermin Bečić – kandidat za Kantonalnu skupštinu ZDK

BPS Sefer Halilović Visoko:Ermin Bečić-kandidat za Kantonalnu skupštinu ZDK

 

 

Ermin Bečić rođen je 14.oktobra 1974.godine u Visokom.Po zanimanju je operator za kriptozaštitu.Oženjen,otac troje djece.

Bio je učesnik u odbrani BiH tokom agresije na BiH.Pripadnik pl.RBiH,136 bbr.mb- četa 120.

Nakon rata se zaposlio u MUP-u Kantona 4. PS Visoko na poslove i zadatke operatera za vezu i kriptozaštitu gdje i danas radi.

-Obnaša funkciju sekretara Udruženja Maloljetnih boraca Armije Općine Visoko i član je koordinacije udruženja maloljetnih boraca Armije i MUP-a RBIH na federalnom nivou.

-Od 2018 godine izabran je za sekretar OO BPS Sefer Halilović Visoko.

-Želi da svojom kandidaturom pokaže da se može raditi za dobrobit čovjeka.Njegov moto je uvijek bio „bonum commune communitatis“,-zajedničko dobro,a razlog ulaska u politiku je njegova borba za opstanak države,a prvobitno domovine koja će imati budućnost i prosperitet.

Da li će građani prepoznati te kvalitete ćemo vidjeti.

-Ermin Bečić je kandidat BPS-Sefer Halilović Visoko za Skupštinu ZDK pod rednim brojem 14.