BPS Sefer Halilović Visoko: Senad Trako – kandidat za Kantonalnu skupštinu ZDK

BPS Sefer Halilović Visoko:Senad Trako-kandidat za Kantonalnu skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Senad Trako rođen je 3.marta 1960 godine u Visokom.Po zanimanju penzioner.
Kantonalni zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona u mandatnom peroidu od 2014-2018 godine. Član je predsjedništva BPS-Sefer Halilović i jedan je od osnivača BPS- sa Seferom Halilovićem.Bio je predsjednik Općinskog odbora BPS-Sefer Halilović Visoko tri mandata. Sada je član Općinskog odbora BPS-Sefer Halilović Visoko i
kantonalnog odbora Zeničko-dobojskog kantona.

Ustrajan, odlučan i hrabar kandidat koji ima za cilj vratiti vjeru,nadu i optimizam da je Bosna i Hercegovina zemlja za koju se isplati boriti i u kojoj mogu dobiti istinsku šansu za život dostojan čovjeka.

Senad Trako je kandidat BPS-Sefer Halilović za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 3.

BPS Sefer Halilović Visoko