BPS Sefer Halilović: Prosvjetni – obrazovni radnici do Vas je!

358

Prije  svega, Regionalni odbor BPS – Sefer Halilović Zeničko-dobojskog kantona, čestita Sindikatu ljekara i stomatologa ZDK na postignutom cilju – povećanju plaća.

Odmah postavljamo pitanje Vladi ZDK i premijeru, da li je funkcija Vlade  da selektivno pristupa određivanju uslova za svaku djelatnost posebno ili su ljekari i stomatolozi ZDK, uz dužno poštovanje njih i njihove djelatnosti, jedini da se Vlada ZDK , velikodušno odnosi prema određivanju budućih njihovih plaća.

Regionalni odbor BPS – Sefer Halilović Zeničko-dobojskog kantona je stanovišta, da je obrazloženje premijera, povodom postignutog sporazuma o usaglašavanju kolektivnog ugovora veoma neubjedljivo jer, ne zaboravimo da npr. bez dobrog obrazovanja i odgoja, počev od najranijih dana pa sve do završetka fakulteta, nema ni dobrog ljekara, inžinjera, radnika, profesora, vojnika, policajca itd. Dakle smatramo, da je u ovom slučaju , ponovo djelatnost obrazovanja, ostala “kratkih rukava” i na margini , sa svojim mizernim plaćama, koje se takođe nisu povećavale od 2007.godine! Gospodo, nezadovoljan, materijalno neobezbijeđen i sa niskom plaćom, prosvjetni – obrazovni radnik je  velika opasnost , da obavljajući svoju “djelatnost od posebnog društvenog značaja” bude loš “proizvođač” budućih ljekara, inžinjera, radnika, profesora, vojnika, policajaca itd.

Takođe, Regionalni odbor BPS – Sefer Halilović Zeničko-dobojskog kantona se pita , da li bi u ovim okolnostima svi prosvjetni – obrazovni radnici trebali zaprijetiti premijeru da će svi ići iz zemlje u potrazi za novom sudbinom, pa da Vlada ZDK takođe i njima usaglasi novi Kolektivni ugovor sa budućom plaćom većom za 30% ?

Nameće se dilema . da li  “vješti ” sindikalni pregovarači trebaju da toliko odugovlače sa usaglašavanjem Kolektivnog ugovora za svoju djelatnost, pa da se onda , ponovo Vlada očituje , da je ona ta koja je, bože moj prva u Federaciji usaglasila Kolektivni ugovor za neku djelatnost ! Mi mislimo da se niko netreba takmičiti  ko će prvi usaglasiti neki Kolektivni ugovor, nego je potrebno sve djelatnosti ravnopravno tretirati i svima dati bar približno jednake uslove u pregovaranju.

Smatramo da u ovom slučaju, predstavnici sindikata prosvjetne- obrazovne djelatnosti svih nivoa  i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK , nisu u potpunosti odgovorili svom zadatku, prije svega požurivši  da potpišu Kolektivni ugovor za djelatnosti obrazovanja u ZDK, još  24.11.2016.godine , dok je Sindikat ljekara i stomatologa ovu aktivnost započeo tek u februaru 2017.godine te da se potpisani Kolektivnim ugovorima za djelatnosti obrazovanja na području ZDK NE POVEĆAVAJU plaće, koje ostaju i dalje iste.

Prosvjetni – obrazovni radnici do Vas je!

Regionalni odbor BPS-Sefer Halilović
Zeničko-dobojskog kantona

Komentari

komentara