Bosnu i Hercegovinu treba osloboditi olovkom!

BOSNU I HERCEGOVINU TREBA OSLOBODITI OLOVKOM

Prisjećam se kao četrnaestogodišnji dječak koji je gledao tokom rata odlazak istinskih patriota da brane moje mjesto, moj grad, moju državu. Da je brane od fašističke okupacije i autokratskog režima kroz svjesno stvoren nacionalistički naboj. Prije 25 godina su je branili od agresora koji je napao BiH a danas je potrebno braniti od domačih izdajnika.

Nakon 25 godina kada jedno društvo treba da se bori za modernu državu kao i brojna druga evropska društva koja se bore da im država bude što modernija, infrastrukturno uređena, razvijenog i naprednog turizma, napredne poljoprivrede, čistog vazduha i rijeka.

Profesionalnog i odgovornog sudstva i tužilaštva prema njenim građanima, jednostavno rečeno država po mjeri svih građana a ne samo privilegovanih političkih tajkuna koji nas drže u ropstvu punih 20 godina. Nemamo ni jedan segment društva u BiH da možemo da kažemo da je demokratsko, ovo je sistem koji su napravili par pojedinaca u BiH i koji možemo nazvati eksploatatorski a nikako demokratski. Svi oni koji vole Bosnu i Hercegovinu i koji se osječaju patriotama ove zemlje potrebno je 7 oktobra da kažemo dosta i da napravimo političke promjene koje su neminovne i koji su osnovni preduslov da bi Bosna i Hercegovina krenula putem demokratije putem razvoja, putem države koja treba da bude po mjeri svih građana, putem da njeni građani traže svoja prava pred sudovima a ne blokirajuči saobraćajnice kao što je praksa sada. Zato se pripremimo kao odgovorni građani do 7 oktobra, dobro odlučimo i razmislimo.

Oslobodimo BiH olovkom !