Bosnia & Herzegovina Futures Foundation – Sead Delalić

Ko je Sead Delalić?

Sead Delalić, asisten na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, svoje školovanje “počinje” u srednjoj školi “Druga gimnazija” u Sarajevu, te završava istu sa prosjekom 5.0

Od 2012. do 2015. godine prvi ciklus studija završava na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu sa izvanrednim uspjehom i prosjekom 10.0 . Od 2015 do 2017 godine svoj drugi ciklus studija završava također na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, istim prosjekom, te uspješnom odbranom završnog magistarskog rada na temu “Komparacija algoritama za nelinearno ubrzavanje video predavanja”

Delalić Sead je također dobitnik raznih nagrada i priznanja od kojih izdvajamo dvije ZLATNE ZNAČKE Univerziteta u Sarajevu 2015. i 2017. godine, a kao asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu počinje sa radom 2018. godine.

Autor je i koautor više od 20 naučnih radova o raznim temama!

Bosnia & Herzegovina Futures Foundation

Fondacija za budućnost Bosne i Hercegovine jedinstveni je inkubator i akcelerator za talente s ciljem pretvaranja Bosne i Hercegovine u prosperitetnu državu koja može odgovoriti izazovima 21. vijeka.

U organizaciji Bosnia & Herzegovina Futures Foundation i Asocijacija za napredak nauke i tehnologije Bosne i Hercegovine organizuje se prvo takmičenje za doktorante porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Na takmičenju učestvuje 70 doktoranata sa velikog broja univerziteta širom svijeta, te je komisija za ocjenjivanje sačinjena od sjajnih naučnika. Svaki učesnik prezentuje svoju temu u 3 minute, po mogućnosti bez “opasnih” pojmova i na način zanimljiv i razumljiv široj publici. Čast mi je što sam jedini učesnik sa Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA.

Sead Delalić je također svojim videom učestvovao u ovom “takmičenju”

U narednom linku lajkom na video na Bosnia & Herzegovina Futures Foundation youtube kanalu, podržimo Seada Delalića !!

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je bhf.png