Bosanaci – Kulturni profil (Publikacija Instituta za antropologiju Zagreb)

Pojmom Bosanac označavamo osobe rođene u Bosni iHercegovini koji imaju bosanski zavičajni i/ili domovinskiidentitet. Tako Bosanci mogu biti nacionalno Bošnjaci,Hrvati, Srbi ili ostali, a u religijskom pogledu katolici,muslimani, pravoslavci, židovi ili ateisti u različitim kombinacijama s nacionalnom pripadnošću. U tom kontekstu i Hercegovce smo obuhvatili nazivom Bosanci.

Bosanac je pojam kojim ljudi izvan BiH označavaju sve stanovnike BiH, a pripadaju mu i brojni stereotipi i predrasude.

Pojmom Bošnjak označavamo pripadnika bošnjačke nacije. U većini populacije Bošnci su religijski muslimani. Pripadnost islamu manifestira se na različite načine, od islama kao dijela bošnjačke tradicije koja seizražava u izboru imena, načina prehrane, u životnim navikama, sve do dosljednog pridržavanja religijskih propisa.

Bosanci se identificiraju kao zajednica roda (obitelj, rodbina), tla (bosansko zavičajno i obiteljsko podrijetlo) i religije (pripadnost religiji je izrazito etnički obojena).

Izvor – DOKUMANT u pdf-u:
Bosanci – K u l t u r n i  p r o f i l –
Institut za antropologiju, Zagreb 2006.

 

Ova publikacija nastala je u okviru međunarodnog projekta „Kulturna osjetljivost i kompetencija u promociji, prevenciji i ranoj intervenciji mentalnog zdravlja adolescenata” uz financijsku potporu Europske unije (FP6-Specific Support Action − CSCAMHPPEI, Contract no.: 015127).