“Bliska zaštita VIP ličnosti” autora dr.sc Jasmina Ahića i mr. Zlatka Moratića

2247

Knjiga pod nazivom ” Bliska zaštita VIP ličnosti” autora dr.sc Jasmina Ahića i mr. Zlatka Moratića u saradnji sa fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne nauke u Sarajevu ugledala je svjetlo dana. Autori ističu zahvalnost na velikoj podrsci Icitapu u BiH i prof.dr. Nedžadu Korajlić. Zahvaljujući materijalu koji je korišten i činjenici da je ovo prvi udžbenik na ovu temu ova knjiga se trenutno koristi za obuku sigurnosno-policijskih agencija u BiH i koristi se kao osnovni udžbenik na pomenutu temu na Balkanu.

Komentari

komentara