Biračka mjesta za izbore u mjesnim zajednicama

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora i načinu provođenja postupka izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko za mandatni period 2017-2021 godina («Službeni glasnik općine Visoko», broj 2/17) i Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 2/17), Komisija za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko, na sjednici održanoj 11.04.2017. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

o određivanju biračkih mjesta za izbore u

 mjesnim zajednicama Općine Visoko koji će se održati 23.4.2017.godine

I

Za izbore u mjesnim zajednicama općine Visoko koji će se održati 23.04.2017. godine, određuju se slijedeća  biračka mjesta:

 

Red.br.        Biračko mjesto                                  Lokacija
1.  Arnautovići Privatni prostor  vl. Cico Zlatan
2.  Buci  Prostorije MZ Buci
3.  Bulčići  Privatni prostor  vl. Sokolović Sejd
4.  Centar  OŠ“Safvet-beg Bašagić“ Visoko
5.  Čekrekčije  Društveni dom MZ Čekrekčije
6.  Buzić Mahala  Društveni dom MZ Buzić Mahala
7.  Dobrinje  OŠ“Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje
8.  Goduša  Područna škola Goduša
9.  Gračanica  Prostorije MZ u Velikom Čajnu
10.  Kološići  Društveni dom MZ Kološići
11.  Kralupi  Privatni prostor vl. Džafić Zikrija
12.  Kula Banjer  Privatni prostor vl. Semić Asmir
13.  Liješeva  Društveni dom MZ Liješeva
14.  Moštre   Prostorije MZ Moštre, bivša ambulanta
15.  Novo Naselje  Prostorije MZ Novo Naselje
16.  Orašac  Prostorije MZ Orašac
17.  Podvinci  Područna škola Podvinci
18.  Poriječani  Područna škola Porječani
19.  Radovlje  Područna škola Radovlje
20.  Rosulje  Prostorije MZ Rosulje
21.  Stari Grad  Prostorije MZ Stari Grad
22.  T.Polje  Prostorije MZ Topuzovo Polje
23.  Tušnjići  Privatni prostor vl. Šabanović Salko
24.  Vratnica  Prostorije MZ Vratnica
25.  Zimča  Privatni prostor vl. Buko Emir
26.  Željeznička Stanica  Prostorije MZ Željeznička Stanica

 

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Visoko i oglasnim pločama mjesnih zajednica općine Visoko.

 

Broj: 01/1-02-65-8/17

Visoko, 11.04.2017. godine

PREDSJEDNIK KOMSIJE:
Edina Ahmetović