BIOS: Ramazan-i-šerif mubarek olsun!

Nastupajući Ramazan je prilika da se u ibadetu i pobožnostipribližimo Milostivom Bogu. Ali, Ramazan je prilika da se u našem samosavlađivanju i samoodricanju okrenimo i približimo jedni drugima.

Ramazan-i-šerif mubarek olsun!

BIOS – Opšta poljoprivredni-proizvodno-prometno-uslužna zadruga