BIOS: Plantaflor Tray Substrate

Plantaflor Tray Substrate

Substrat fine strukture koji se koristi za presađivanje. Pakovanja je 70l, uglavnom ga koriste rasadničari zbog rastresite strukture koja mu omogućava da podnese veću količinu vode jer sadrži povećanu količinu bijelog treseta(35%). Takođe sadrži crni treset(65%),kreč, đubrivo (ukupno 1kg, raspoređeno na NPK 18-10-20) kao i mikroelemente.

Hemijske komponente i hranljive materije:
pH vrijednost 5,2-6,
0sadržaj soli 0,6-1,4gr/
lazot(N) 135-225mg/l
fosfor(P₂O₅) 60-140 mg/l
kalijum(K₂O) 175-290mg/l

Poljoapoteka Bios