“BIOS”: Novi proizvod u ponudi

“BIOS”: Novi proizvod u ponudi

Za više informacija kontakt:

Opća poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužna zadruga BIOS Visoko

 

Gornja Vratnica b.b.
71300 Visoko
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 32 746 835
+ 387 32 746 788
+ 387 61 745 113

E-mail: info@bios.ba
bios_buco@yahoo.com
adis-bios@hotmail.com
bios.visoko@gmail.com