BIOS: Katalog sistema za navodnjavanje

KATALOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

1. CRIJEVO ALKATEN
2. CRIJEVO ZA NAVODNJAVANJE KAP PO KAP
3. TRAKA KAP PO KAP
4. ELEMENTI ZA ALKATEN
5. ELEMENTI ZA NAVODNJAVANJE KAP PO KAP
6. OSTALI SADRŽAJ U SKLOPU POLJOPRIVREDNE APOTEKE

Katalog – PDF dokument

Opšta poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužna zadruga sa p.o.
Gornja Vratnica b.b. 71300 Visoko Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 32 746 835 + 387 32 746 834 +387 32 746 788 + 387 61 745 113
E-mail:
bios_buco@yahoo.com
adis-bios@hotmail.com
bios.visoko@gmail.com