Bijela džamija ponovo će zasjati po zamisli arhitekte Zlatka Ugljena

KONAČNO BIJELOJ DŽAMIJI U VISOKOM SE VRAĆA IZGLED KOJEG JE PROJEKTOVAO ZLATKO UGLJEN

Izvor: Zdenko Antović

Godine 1970. srušena je (stara) Šerefudin džamija na Sebilju u Visokom. Deset godina (1970-1980.) gradila se nova, nazvana Bijela džamija. Za svoje maestralno djelo, rođeni Mostarac, arhitekta Zlatko Ugljen dobio je 1983. prestižnu  Aga Khanovu nagradu za arhitekturu.
U 2007. godini dobila je još jedno bitno priznanje od mađarskih arhitekta, koji su ocijenili da je Bijela džamija u Visokom među tri najbolje dizajnirana sakralna prostora u Evropi.
Međutim, ovu arhitektonsku ljepotu narušili su kasnije postavljeni bakarni krovovi (slika prva).. Napokon, na inicijativu investitora i insistiranje autora, to se skida i džamija će ponovo postati “bijela”…
U prilogu su fotografije koje prikazuju stari Sebilj sa starom džamijiom, te postavljanje kamena temeljca (1970), pa otvorenje objekta (1980.)….

U prilogu su fotografije autora Z. Antovića

____________

Šerefudinova Bijela džamija prvi put je izgrađena 1477. godine

Prema nekim mišljenima Šerefudinova džamija je najstarija džamija u Visokom.

Zbog oronulosti džamije krajem 70-tih godina prošlog stoljeća, arhitekt Zlatko Ugljen napravio je novi projekat za rekonstrukciju pomenute džamije, te je 1980. godine džamija dobila svoj sadašnji oblik. Džamija bez ijednog prozora svojim oblikom podsjeća na početke islamskog vjerovanja i pećinu Hira.

Svečano otvorenje džamije se desilo 7. septembra 1980.godine.

visoko.ba